Tin tức

SHD tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2019-07-08 08:11:42
1515

Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông thưởng niên SHD

Tham dự đại hội, về phía Tập đoàn Sơn Hà có ông Lê Vĩnh Sơn – chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sơn Hà kiêm chủ tịch HĐQT SHD, ông Đàm Quang Hùng – Phó Tổng Giám đốc thường trực và toàn thể các Ông/Bà trong BLĐ các Phòng/Ban Tập đoàn và Giám đốc các Công ty Thành viên Tập đoàn Sơn Hà. Về phía công ty Cổ phần kinh doanh và phát triển dự án Sơn Hà có ông Nguyễn Quốc Trung - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty và toàn thể lãnh đạo, CBNV Công ty SHD.

Báo cáo tại hội đồng cổ đông thường niên, trong năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh của SHD được duy trì ổn định, có tăng trưởng, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cao hơn so với năm 2017, phát triển bền vững, tạo đà tăng trưởng hợp lý cho năm 2019 và các năm tiếp theo.

Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2018 cụ thể như sau:

 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH NĂM 2018 THỰC HIỆN NĂM 2018 TỶ LỆ TH/KH ( % )
1 Tổng doanh thu Đồng 94.511.000.000 95.315.899.171 100.9
2 Lợi nhuận sau thuế Đồng 8.109.000.000 4.226.906.281 65.2

Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2018

Hoạt động của HĐQT năm 2018:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong năm 2018 của SHD

Như vậy, so với kế hoạch, chỉ tiêu doanh thu thuần thực hiện đạt 100,9% so với kế hoạch và tăng 204% so với thực hiện năm 2017.

Phát biểu tại đại hội về kế hoạch kinh doanh năm 2019 trước những biến động và ảnh hưởng của tình hình quốc tế và trong nước, HĐQT công ty Cổ phần kinh doanh và phát triển dự án Sơn Hà sẽ tiếp tục bám sát thực hiện theo quan điểm: phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ hiện đại, chú trọng phát triển ngành nghề kinh doanh chính. Đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường khu vực và trên thế giới, phát triển thêm một số sản phẩm mới.

Chủ tịch HĐQT – ông Lê Vĩnh Sơn phát biểu tại đại hội

Trên cơ sở đó, HĐQT thống nhất đặt kế hoạch cho năm tài chính 2019 với doanh thu 110 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5.8 tỷ đồng.

Đặc biệt, chia sẻ trong phần thảo luận giữa đại hội, chủ tịch HĐQT – ông Lê Vĩnh Sơn khẳng định, tập đoàn sẽ hỗ trợ SHD phát triển các sản phẩm kinh doanh mới, góp phần vào sự tăng trưởng vững mạnh của SHD trong những năm tới.