Dự Án Của SHD

THE LEGEND
Quy mô : 30 Tầng | Khối tích bể sử dụng : 390 m3 | Giá trị hợp đồng : 1,7 tỷ
  • Quy mô : 30 Tầng
  • Khối thể tích : 390 m3
  • Giá trị : 1,7 tỷ