Dự Án Của SHD

COCO BAY
Quy mô : 51.5 ha | Khối tích bể sử dụng : 480 m3 | Giá trị hợp đồng : 2,6
  • Quy mô : 51.5 ha
  • Khối thể tích : 480 m3
  • Giá trị : 2,6 tỷ