Dự Án Của Sơn Hà B2B

DOJI HẠ LONG
Quy mô : 31 Tầng | Khối tích bể sử dụng : 136 m3 | Giá trị hợp đồng : 1 tỷ
  • Quy mô : 31 Tầng
  • Khối thể tích : 136 m3
  • Giá trị : 1 tỷ