Dự Án Của SHD

BỆNH VIỆN 108
Khối tích bể sử dụng : 1583 m3 | Giá trị hợp đồng : 6 tỷ
  • Quy mô : 150000 m2
  • Khối thể tích : 1586 m3
  • Giá trị : 6 tỷ