Dự Án Của Sơn Hà B2B

ECO GREEN
Quy mô : 35 Tầng | Khối tích bể sử dụng : 1030 m3 | Giá trị hợp đồng : 3,5 tỷ
  • Quy mô : 35 Tầng
  • Khối thể tích : 3,5 tỷ
  • Giá trị : 1030 m3