Ban Giám đốc

Ông Nguyễn Quốc Trung - Giám đốc

Mobile : 0913 066 727

Email : trungnq@sonha.com.vn

Cử nhân Kinh tế, tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, đã từng làm việc tại Tổng công ty Vinaconex, Giám đốc Tài chính - Tập đoàn Sơn Hà.

Ông Ngô Thế Thắng - Phó Giám đốc

Mobile : 0904 641 698

Email : thangnt1@sonha.com.vn

Kỹ sư xây dựng cầu đường, tốt nghiệp tại Trường Đại Học Giao Thông Tây Nam, Tứ Xuyên, Trung Quốc; từng làm việc tại viện thiết kế bộ GTVT ( Tedi), Công ty Sumitomo dự án Cầu Nhật Tân

Ban Tài chính - Tổng hợp

Bà Nguyễn Thị Huyền - Kế Toán Trưởng

Kinh nghiệm công tác:
-    TP – TCKT – Công ty CP CN & ĐT Intech Group.
-    TP – TCKT – Công ty CP Khai thác khoáng sản Bắc Việt
-    Kế toán TH – Công ty Golsun.

Bà Nguyễn Thị Huyền là cử nhân Kế toán - Chuyên ngành Kế toán – ĐH Lao Động XH.

Ban Dự Án

Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Phòng Kinh doanh

Mobile : 0989 200 998

Email : hungnv@sonha.com.vn

Kỹ sư - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Từng có kinh nghiệm công tác tại: Công ty CP kim khí Thăng Long Hà Nội - Liên Doanh Honda Việt Nam

Ban Kỹ thuật, Thiết kế và Thi công

Ông Lê Kinh Thu - Phó phòng kế hoạch - kỹ thuật

Mobile: 0965. 864 086
Email: thulk@sonha.com.vn
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng – Chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp – ĐH Kiến trúc TP.HCM. Từng có kinh nghiệm công tác tại:
-    Công ty CP Xây lắp Bưu điện
-    Công ty CP Xây dựng Hoàng Kim