Dự Án Của SHD

SEASONS AVENUE
Quy mô : 40 tầng | Khối tích bể sử dụng : 650 m3 | Giá trị hợp đồng : 3,7 tỷ
  • Quy mô : 40 Tầng
  • Khối thể tích : 650 m3
  • Giá trị : 3,7 tỷ