Dự Án Của Sơn Hà B2B

VINHOMES GREEN BAY
Quy mô : 40 tầng | Khối tích bể sử dụng : 1000 m3 | Giá trị hợp đồng : 3,5 tỷ
  • Quy mô : 40 tầng
  • Khối thể tích : 1000 m3
  • Giá trị : 3,5 tỷ