Dự Án Của SHD

VINHOMES BA SON
Quy mô : 45 Tầng | Khối tích bể sử dụng : 560 m3 | Giá trị hợp đồng : 2,6 tỷ
  • Quy mô : 45 Tầng
  • Khối thể tích : 560 m3
  • Giá trị : 2,6 tỷ