Dự Án Của Sơn Hà B2B

VINHOMES SKY LAKE
Quy mô : 39 tầng | Khối tích bể sử dụng : 1000 m3 | Giá trị hợp đồng : 3,5 tỷ
  • Quy mô : 39 tầng
  • Khối thể tích : 1000 m3
  • Giá trị : 3,5 tỷ