Dự Án Của Sơn Hà B2B

HÒA BÌNH GREEN CITY
Quy mô : 27 tầng | Khối tích bể sử dụng : 128 m3 | Giá trị hợp đồng : 1,1 tỷ
  • Quy mô : 27 tầng
  • Khối thể tích : 128 m3
  • Giá trị : 1,1 tỷ