Dự Án Của Sơn Hà B2B

VINHOMES METROPOLIS
Quy mô : 45 tầng | Khối tích bể sử dụng : 3500 m3 | Giá trị hợp đồng : 13 tỷ
  • Quy mô : 45 tầng
  • Khối thể tích : 3500 m3
  • Giá trị : 13 tỷ