Dự Án Của Sơn Hà B2B

CHUNG CƯ BẮC HÀ
Quy mô : 38 Tầng | Khối tích bể sử dụng : 500 m3 | Giá trị hợp đồng : 2,1 tỷ
  • Quy mô : 38 Tầng
  • Khối thể tích : 2,1 tỷ
  • Giá trị : 500 m3