Dự Án Của Sơn Hà B2B

FLC QUY NHƠN
Quy mô : 1300 ha | Khối tích bể sử dụng : 300 m3 | Giá trị hợp đồng : 1,75 tỷ
  • Quy mô : 1300 ha
  • Khối thể tích : 300 m3
  • Giá trị : 1,75 tỷ