Dự Án Của Sơn Hà B2B

ECOLIFE-CAPITOL
Quy mô : 36 tầng | Khối tích bể sử dụng : 800 m3 | Giá trị hợp đồng : 3 tỷ
  • Quy mô : 36 tầng
  • Khối thể tích : 800 m3
  • Giá trị : 3 tỷ